Projekt realizują

Projekt na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” sp. z o.o. realizują:

  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Górniczego i Energetycznego „EGBUD” sp. z o.o.,
  • HORSTMANN
  • „Mo-Ja” Multimedia,
  • EXPRINT Pracownia Reklam.