Odpady po nowemu

Dziś w Lubawce uroczyście otwarto Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. W jednym czasie w hali sortowni wystartowało 59 urządzeń. Projekt spółki Sanikom z Lubawki to dla województwa dolnośląskiego absolutnie nowatorskie rozwiązanie. Co ważne, reguluje kwestie utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– Do inwestycji przygotowywaliśmy się jeszcze przed wejściem w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziś tworzące system gminy są przygotowane do nowych rozwiązań prawnych, związanych z zarządzaniem odpadami komunalnymi – mówi prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Czytaj dalej

Wstępny rozruch kompostowni

Na terenie byłego składowiska śmieci w Lubawce próbnie uruchomiono kompostownię i jeden z tuneli do kompostowania odpadów. Francuski inżynier Freddy Loiselier szkoli pracowników. W wybudowanej hali montowane są maszyny i urządzenia sortownicze. Prace dobiegają końca. Instalacja będzie w pełni uruchomiona pod koniec listopada.

Zakład rocznie przetworzy 40 tysięcy ton odpadów komunalnych, obsłuży 150 tys. mieszkańców 17 dolnośląskich gmin z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. – Instalacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców i środowiska – mówi realizujący inwestycję prezes zarządu Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła. – Dzięki niej około 30 % odpadów będzie można wykorzystać w cementowniach jako paliwo energetyczne, 40 % będzie kompostowane, natomiast małą część – około 10 % skierujemy do składowania.

Cały kontrakt opiewa na 43 mln zł. Sanikom pozyskał większość pieniędzy z Unii Europejskiej.

Śmieci są potrzebne: segreguj i zarabiaj!

Żaden porzucony śmieć nie może już leżeć spokojnie w rowie czy w lesie. Kiedy tylko gminy wprowadzą nowe systemy zagospodarowania odpadów – każdy z nas ma szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady. Osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki!

Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołączyła do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r.

Sanikom pierwszy

Do przetwarzania odpadów w Polsce wciąż brakuje specjalistycznych zakładów, ale nie u nas. Wychodzący naprzeciw nowym dyrektywom, projekt lubawskiej spółki Sanikom to dla województwa dolnośląskiego absolutnie modelowe rozwiązanie. Powstająca instalacja na terenie byłego składowiska śmieci w Lubawce rocznie przetworzy 40 tysięcy ton odpadów komunalnych, obsłuży 150 tys. mieszkańców. Skorzysta z niej 17 dolnośląskich gmin z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego.

Czytaj dalej

Kolejne ponad 2,5 mln zł na sortownię

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce”. W rezultacie, spółka Sanikom z Lubawki, której udziałowcami jest 17 dolnośląskich gmin, otrzyma dodatkowo 2 587 027,21 zł na realizowany projekt. Aneks do umowy podpisali wczoraj w Urzędzie Miasta w Boguszowie Gorcach, w obecności burmistrzów oraz wójtów gmin będących udziałowcami, Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Andrzej Wojdyła, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce.

Łączna kwota dofinansowania wynosi obecnie 22 551 673,39 zł. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 37 131 859,36 zł. W Lubawce dobiegają końca prace budowlane, lada moment w hali sortowni będzie montowany sprzęt.

Jak podkreślił Jerzy Tutaj, realizowana w Lubawce inwestycja jest dla województwa dolnośląskiego modelowym rozwiązaniem. Spółka Sanikom realizuje ją dzięki porozumieniu 17 gmin, zgodnie z harmonogramem i elastycznie do potrzeb. – Ten projekt będziemy pokazywać jako przykład w przyszłej perspektywie finansowania –dodał Jerzy Tutaj.

Nowoczesna instalacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców i środowiska. Przetworzy rocznie 40 tysięcy ton odpadów komunalnych. Obsłuży minimum 150 tys. osób z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. Aż 50 proc. odpadu będzie można wykorzystać ponownie- w cementowniach, jako paliwo energetyczne. Pozostałe 40 proc. będzie kompostowane, zaś wyłącznie 10 proc. w postaci piasku i minerałów trafi na wysypisko.

Sanikom dostał pożyczkę

Umowy o wartości ponad 22,5 milionów złotych podpisali na terenie budowanej w Lubawce sortowni prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek oraz prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce Andrzej Wojdyła. Pierwsza umowa dotyczy płynności finansowej. Lubawska spółka dostanie ponad 16 milionów 800 tysięcy złotych. Pieniądze pomogą w regulowaniu bieżących należności wobec wykonawców na budowie. Druga umowa to pożyczka inwestycyjna na ponad 5 milionów i 100 tysięcy złotych.

– To unikalny projekt w skali całego kraju – przyznaje prezes WFOŚiGW, Marek Mielczarek – nie tylko ze względu na technologię, ale przede wszystkim na fakt, że w tym przedsięwzięciu bierze udział 17 gmin. Pożyczkę udzielamy bez obaw, mamy bardzo restrykcyjny system weryfikacji beneficjentów, podobnie, jak banki. W tym wypadku nie było żadnych problemów, tym bardziej, że zabezpieczenia udzielały gminy, które są współwłaścicielami spółki. Inwestycja w Lubawce to wzór do naśladowania, już dziś kieruję tutaj przedstawicieli innych gmin, którzy chcą dowiedzieć się, jak należy realizować takie projekty – dodaje Mielczarek.

– To ważny moment. Środki z RPO otrzymamy dopiero po opłaceniu wszystkich prac, do tego czasu w prawidłowym realizowaniu inwestycji pomogą nam pieniądze z pożyczek – wyjaśnia prezes Sanikomu Andrzej Wojdyła.

Pożyczkę, która zapewnia płynność finansową Sanikom odda w momencie, gdy otrzyma pieniądze z RPO. Druga pożyczka przeznaczona na inwestycję będzie spłacana przez 10 lat. Oprocentowanie obu pożyczek wynosi 3,5 proc., jest zatem o połowę niższe od oprocentowania pożyczek komercyjnych.

– Zgodnie z planem inwestycja zakończy się 27 listopada tego roku. W sierpniu na konstrukcji hali pojawi się już dach i rozpoczniemy montaż wszystkich systemów – informuje Wojdyła. Prace pochłoną ponad 37 milionów złotych. Dofinansowanie z RPO wyniesie ponad 22,5 miliona złotych. Rocznie nowa instalacja ma przetwarzać blisko 40 tysięcy ton odpadów komunalnych.

Oprac. „Mo-Ja” Multimedia, 2012-08-03

Sanikom buduje sortownię

W Lubawce (Dolny Śląsk) powstaje nowoczesna i ekologiczna sortownia. Teren zakładu unieszkodliwiania odpadów jest jednym wielkim placem budowy. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom z Lubawki. Kontrakt opiewa na kwotę około 27 mln zł. Przypomnijmy, wcześniej w Lubawce uruchomiono kwaterę i płytę do kompostowania odpadów, wyposażoną w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu.

Rozmowa z prezesem zarządu Sanikom sp. z o.o. Andrzejem Wojdyłą

Marszałek na placu budowy

Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego, odwiedził dziś teren budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów w Lubawce. Warta 43 mln zł inwestycja realizowana jest przez miejscową spółkę Sanikom przy udziale 17 dolnośląskich gmin, z zaangażowaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Wypowiedź Jerzego Tutaja, członka zarządu województwa dolnośląskiego: Jerzy Tutaj o projekcie

– Projekt spółki Sanikom to dla województwa dolnośląskiego absolutnie modelowe rozwiązanie, realizowane dzięki porozumieniu gmin, zgodnie z harmonogramem i elastycznie do potrzeb. Wypełnia wszystkie cele i wytyczne dyrektyw Komisji Europejskiej. Będziemy go pokazywać jako przykład w przyszłej perspektywie finansowania –mówił Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Nowoczesna instalacja w Lubawce przetworzy rocznie 40 tysięcy ton odpadów komunalnych. Jak deklaruje prezes zarządu Sanikom spółka z o.o. w Lubawce Andrzej Wojdyła, będzie ona obsługiwać minimum 150 tys. mieszkańców. Odpady będą zabierane z powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego, złotoryjskiego. Z mikroregionu Zacler (Czechy) już od roku do Lubawki przywożony jest odpad biodegradowalny: trawa i liście.
Wdrażana technologia jest bardzo innowacyjna. Tylko 10 proc. odpadu trafi na wysypisko. W dodatku będzie on w postaci piasku, bądź minerałów, zatem spełni unijne normy. Pozostały odpad będzie podlegał kompostowaniu w 40 proc. a kolejne 50 proc. będzie można wykorzystać w cementowniach, jako paliwo energetyczne. Inwestycja nie jest uciążliwa dla mieszkańców.

Paliwo z odpadów

40 tysięcy ton odpadów komunalnych rocznie z 17 dolnośląskich gmin przetworzy nowoczesna instalacja w Lubawce. Na polsko–czeskim pograniczu powstaje sortownia. Prace ruszyły na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów. Kontrakt opiewa na kwotę około 27 mln zł. To kolejny etap nowoczesnej, ekologicznej inwestycji. – Będziemy obsługiwać 150 tys. mieszkańców – deklaruje prezes zarządu Sanikom spółki z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Czytaj dalej

Śmieciowa rewolucja trwa

Minister Środowiska Marcin Korolec o nowym sposobie na plagę śmieci w Polsce:

– Rozwijamy się, produkujemy, kupujemy, konsumujemy i korzystamy z dóbr i produktów. Biegniemy do przodu, a za nami zastają nasze śmieci. Nie znikają nawet wtedy, kiedy znikną nam z oczu. Mimo, że nie odzwierciedlają tego oficjalne statystyki, zaniżone przez źle funkcjonujący dotąd system, statystyczny Polak prawdopodobnie produkuje tyle samo śmieci co jego sąsiad Niemiec, czy Czech. Ale nasz sposób na śmieci, które wytwarzamy w naszych domach, odbiegał dotąd od rozwiązań europejskich – stąd też efekty mieliśmy znacznie gorsze. Teraz zaczynamy nowoczesne zarządzanie odpadami i po raz pierwszy mamy realną szansę na czystą Polskę. Pierwszego stycznia gminy rozpocznęły przygotowania do zmian, które dla wszystkich nas najpóźniej do połowy 2013 roku będą oznaczać odbiór wszystkich śmieci za jedna stawkę i obowiązkowo niższe rachunki za odpady posegregowane. Czytaj dalej