Odpady po nowemu

Dziś w Lubawce uroczyście otwarto Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. W jednym czasie w hali sortowni wystartowało 59 urządzeń. Projekt spółki Sanikom z Lubawki to dla województwa dolnośląskiego absolutnie nowatorskie rozwiązanie. Co ważne, reguluje kwestie utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

– Do inwestycji przygotowywaliśmy się jeszcze przed wejściem w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziś tworzące system gminy są przygotowane do nowych rozwiązań prawnych, związanych z zarządzaniem odpadami komunalnymi – mówi prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Otwarty w Lubawce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów powstał na terenie byłego składowiska. Rocznie instalacja może przetworzyć około 40 tysięcy ton odpadów komunalnych, pochodzących od 150 tys. mieszkańców z 17 dolnośląskich gmin. – Początkowo system tworzyło 8 gmin. Dziś działamy już na terenie powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego – tłumaczy prezes.

Budowę rozpoczęto w lutym tego roku. Koszt całej inwestycji to ostatecznie ponad 36,5 mln złotych netto. Początkowo zakładano, że budowa pochłonie 43 mln zł. Spółka Sanikom większość środków na budowę pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, wcześniej z projektu transgranicznego. – Dzięki naszej instalacji zdecydowana większość odpadów będzie wykorzystywana w sposób gospodarczy, np. jako paliwo do cementowi, a nie więcej jak 20 proc. trafi do składowania – mówi prezes Sanikom sp. z o.o., Andrzej Wojdyła.

Prezesa Andrzeja Wojdyłę pytamy o dalsze plany? Budowa stacji przeładowczych i punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów w Jaworze i Pielgrzymce. Budowa punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów w Kamiennej Górze wraz z warsztatami, częścią socjalną i parkingami. Organizacja zakładu przetwarzania odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, PET) w Lubawce. Na te zadania został już złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Dlaczego tak ważna jest inwestycja lubawskiej spółki Sanikom? Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołączyła do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Kiedy tylko gminy wprowadzą nowe systemy zagospodarowania odpadów – każdy z nas ma szansę na niezaśmiecony krajobraz za oknem. Nowe rozwiązania promują czystość i odpowiedzialność gmin za wszystkie odpady. Osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki.

Zdjęcia: Krzysztof Żarkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *